WIELKI FINAŁ PIERWSZEJ EDYCJI GLG

To było historyczne i pod wieloma względami wyjątkowe wydarzenie. Pierwszej finałowej gali GLG towarzyszyły niezapomniane opowieści córek patronki rankingu Danuty Szaflarskiej, radość i łzy wzruszenia laureatów.

PLATFORMA NIEZWYKŁYCH SĄDECZAN

Misją naszej społecznej inicjatywy, jaką jest Ranking Genialni Lokalni Globalni im. Danuty Szaflarskiej, jest doroczne wyróżnianie i promowanie związanych z Sądecczyzną artystów oraz twórców wybitnych współczesnych wydarzeń artystycznych, które miały miejsce w minionym roku, a także gromadzenie informacji o kulturalnych sukcesach Sądeczan w Polsce, Europie i na całym świecie.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close